Vertaistutor

Vertaistutorit ovat uuden opiskelijan ensimmäinen kosketus korkeakouluun. He ovat nimensä mukaisesti vertaisia ja auttavat uutta opiskelijaa tutustumaan uuteen opiskelukaupunkiin, korkeakouluun ja opiskelijan arkeen. Vertaistutorit auttavat osaltaan opiskeluun liittyvissä asioissa ja järjestävät myös erilaisia tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa. Vertaistutorin tehtävänä on myös tarvittaessa avustaa opiskelijavastaavia valintakoepäivien järjestämisessä, orientaatioviikon suunnittelussa ja opastaa uudet opiskelijat lukuvuoden alussa ammattikorkeakouluun ja sen käytäntöihin. Vertaistutorina saa kokemusta etenkin ryhmänohjaamisesta ja esiintymisestä sekä kerryttää samalla myös organisointitaitoja.

Degree tutorit työskentevä samoissa tehtävissä kuin vertaistutorit, mutta englanninkielisissä koulutuksissa.

*Vastuututor valitaan jokaiselta koulutusalalta. Vastaa, että oman koulutusalan tutortoiminnalla on laaditut tutortoiminnan suunnitelmat. Samoin kuin mentortutor, vastuututor on aktiivinen linkki alansa opiskelijavastaavaan, Opiskelijakunta Kaakkoon sekä korkeakoulun muihin toimijoihin.


arrow_drop_down instagram facebook-f twitter