Mentortutor

Mentortutor on aiempi kokeneempi tutor, joka toimii uusien tutoreiden tukena ja neuvonantajana. Tärkein tehtävä on toimia linkkinä alansa opiskelijavastaavien, Opiskelijakunta Kaakon sekä muiden korkeakoulun toimijoiden kanssa. Lisäksi mentortutor osallistuu seuraavan tutorointikauden tutorkoulutuksen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä osallistuu vastuututortapaamisiin. Aiemmin tutorkoulutuksen käyneen mentorin tarvitsee vain ilmoittautua Pepin kautta mentortutoriksi, koulutusta ei tarvitse käydä uudestaan.


arrow_drop_down instagram facebook-f twitter