Hallitus

Opiskelijakunta Kaakon hallitus toimeenpanee edustajiston päätökset. Hallitus pyörittää operatiivista toimintaa yhdessä palkatun henkilöstön kanssa.

Hallituksen tehtävänä on edustaa opiskelijoita erilaisissa tiimeissä ja työryhmissä niin Xamkissa kuin opiskelukaupungeissa ja maakunnissa yleensä. Hallitus osallistuu opetuksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen muun muassa opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen laaduntarkkailun sekä opiskelijoiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämisen kautta. Xamkissa Opiskelijakunta Kaakko huolehtii myös opiskelijatuutoroinnin koordinoimisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hallitus järjestää erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia.

Hallitus kokoontuu muutaman viikon välein, mutta myös oman hallitusvastuualueen asioiden järjestely ja opiskelijoiden edustaminen erilaisissa tapaamisissa vievät aikaa kokousten välissä. Hallitus valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuussa. Kuten edustajistoon myös hallitukseen voivat hakeutua kaikki Opiskelijakunta Kaakon jäsenet.

Jos näköalapaikka opiskelijakunnan operatiivisessa kärjessä kiinnostaa, hae mukaan hallitusjoukkoon!


Hallitus

Anu Hokkanen
Anu Hokkanen Hallituksen jäsen, palvelut ja tapahtumat // Member of the board, services and events, (Mikkeli)
Katja Kuusemo
Katja Kuusemo Hallituksen jäsen, ohjaus ja tutorointi // Member of the board, guidance and tutoring, (Mikkeli)
Greta Lehtinen
Greta Lehtinen Hallituksen jäsen, kansainvälisyys // Member of the board, international affears, (Mikkeli)
Ilkka Lohilahti
Ilkka Lohilahti Hallituksen 3. varapuheenjohtaja, (Savonlinna), liikunta (Mikkeli) // 3rd Vice chairperson of the board, (Savonlinna), sport (Mikkeli)
Salla Natunen Edunvalvonta // advocacy work (Kouvola)
Tero Ojanen
Tero Ojanen Hallituksen jäsen, viestintä // Member of the board, communications, (Savonlinna)
Iida Pilli-Sihvola
Iida Pilli-Sihvola Hallituksen 1. varapuheenjohtaja, edunvalvonta // 1st vice chairperson of the board, advocacy work, (Mikkeli) 0445404549
Samuli Rossi
Samuli Rossi Hallituksen 2. virkaatekevä varapuheenjohtaja, (Kotka), ohjaus ja tutorointi (Kouvola) // 2nd Vice chairperson of the board, (Kotka), guidance and tutoring, (kouvola)
Sauli Sarjus
Sauli Sarjus Hallituksen puheenjohtaja // Chairperson of the board, (Kouvola) 044 540 4552
arrow_drop_down instagram facebook-f twitter