Hallitus

Opiskelijakunta Kaakon hallitus toimeenpanee edustajiston päätökset. Hallitus pyörittää operatiivista toimintaa yhdessä palkatun henkilöstön kanssa.

Hallituksen tehtävänä on edustaa opiskelijoita erilaisissa tiimeissä ja työryhmissä niin Xamkissa kuin opiskelukaupungeissa ja maakunnissa yleensä. Hallitus osallistuu opetuksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen muun muassa opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen laaduntarkkailun sekä opiskelijoiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämisen kautta. Xamkissa Opiskelijakunta Kaakko huolehtii myös opiskelijatuutoroinnin koordinoimisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hallitus järjestää erilaisia liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia.

Hallitus kokoontuu muutaman viikon välein, mutta myös oman hallitusvastuualueen asioiden järjestely ja opiskelijoiden edustaminen erilaisissa tapaamisissa vievät aikaa kokousten välissä. Hallitus valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa marraskuussa. Kuten edustajistoon myös hallitukseen voivat hakeutua kaikki Opiskelijakunta Kaakon jäsenet.

Jos näköalapaikka opiskelijakunnan operatiivisessa kärjessä kiinnostaa, hae mukaan hallitusjoukkoon!


Hallitus
Mesut Adiyaman
Mesut Adiyaman Hallituksen jäsen, viestintä // Board member, communications
Teemu Illikainen
Teemu Illikainen Hallituksen jäsen, edunvalvonta // Board member, advocacy work
Simo Lipsanen
Simo Lipsanen Hallituksen 3. varapuheenjohtaja, liikunta ja kansainvälisyys // 3rd vice chairperson of the board, sports and international affears (Savonlinna)
Ilkka Lohilahti
Ilkka Lohilahti Hallituksen jäsen, liikunta ja kansainvälisyys // Board member, sports and international affears
Ilkka Perälä
Ilkka Perälä Hallituksen 2. varapuheenjohtaja, edunvalvonta // 2th vice chairperson of the board, advocacy work (Kotka)
Meetta  Pirskanen
Meetta Pirskanen Hallituksen jäsen, ohjaus ja tuutorointi // Board member, guidance and tutoring
Pape Purhonen
Pape Purhonen Hallituksen jäsen, palvelut ja tapahtumat // Board member, services and events
Samuli Rossi
Samuli Rossi Hallituksen jäsen, ohjaus ja tuutorointi // Board member, guidance and tutoring
Sauli Sarjus
Sauli Sarjus Hallituksen 1. varapuheenjohtaja, palvelut ja tapahtumat // 1st vice chairperson of the board, services and events (Kouvola)
Eeva Vissel
Eeva Vissel Hallituksen puheenjohtaja / Chairperson of the board
arrow_drop_downinstagramfacebook-ftwitter