Edustajistovaalit

Edustajistovaalit järjestetään vuosittain marraskuussa

Mitä?
Edustajisto on opiskelijakunnan ylin päättävä elin. Edustajisto valitsee mm. opiskelijakunnan hallituksen, päättää jäsenmaksun suuruudesta, sekä hyväksyy tilinpäätöksen, talousarvion ja toimintasuunnitelman. Edustajisto valitaan opiskelijakunnan jäsenmaksun maksaneiden jäsenten keskuudesta henkilökohtaisella suhteellisella listavaalilla. Ehdolle voivat asettua kaikki jäsenmaksunsa maksaneet opiskelijakunnan jäsenet, Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi.

Milloin?
Edustajistovaalit järjestetään vuosittain marraskuussa.

Miten?
Vaalien järjestämistavasta päättää keskusvaalilautakunta. Vaalit voidaan järjestää esimerkiksi sähköisesti sähköpostiin saapuvan linkin kautta tai perinteisellä lippuäänestyksellä. Tarkemmat ohjeet tulevat, kun keskusvaalilautakunta on päättänyt vaalitavasta.

Kuka?
Vaalissa vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat kaikki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenet eli jäsenmaksun maksaneet läsnäolevat opiskelijat. Siis jokainen opiskelijakunnan jäsen voi halutessaan asettua ehdolle edustajistovaaliin ja on myös oikeutettu äänestämään tässä vaalissa. Jäsenyys tarkistetaan ennen äänestyksen alkamisesta. Kaikista vaalikelpoisista ja äänioikeutetuista muodostetaan vaaliluettelo, josta voi tarkistaa oman jäsenyyden opiskelijakunnan toimistolla Mikkelissä tai Kouvolassa.

Miten ehdokkaaksi?
Vaalissa ehdolle asettautuvan tulee täyttää ehdokaslomake ja toimittaa se allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä keskusvaalilautakunnan sihteerille  osoitteeseen lauri.tuohiniemi@opiskelijakuntakaakko.fi.

Vaaliliitto?
Ehdokkailla on oikeus muodostaa vaaliliittoja. Vaaliliitto muodostetaan vaaliliiton muodostamislomakkeella. Vaaliliitolle tulee valita asiamies, joka ei saa toimia toisessa vaaliliitossa asiamiehenä. Vaaliliiton muodostamisilmoitus tulee toimittaa sähköpostin liitteenä keskusvaalilautakunnan sihteerille  osoitteeseen lauri.tuohiniemi@opiskelijakuntakaakko.fi. Vaaliliittoja voivat muodostaa esimerkiksi koulutusalat, opiskelijayhdistykset, poliittiset järjestöt tai vaikka ihan kaveriporukka. Vaaliliitolle tulee valita nimi, joka ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia, olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Keskusvaalilautakunta voi halutessaan vaatia vaaliliittoa nimeämään vaaliliitto uudestaan. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon.

Jatkoa!
Tulokset julkistetaan opiskelijakunnan nettisivuilla. Uusi edustajisto järjestäytyy vaalituloksen vahvistamisen jälkeen järjestäytymiskokouksessa. Järjestäytymiskokouksessa todetaan edustajiston kokoonpano, edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallitus.

Vaalin asiakirjat:

Vaaliohjesääntö

Ehdolleasettumislomake

Vaaliliiton perustamislomake

 

 

 

 


arrow_drop_down instagram facebook-f twitter