Edunvalvonta

Opiskelijoiden edunvalvonta on opiskelijakunnan lakisääteinen tehtävä.

Kopo

Koulutuspolitiikka eli tuttavallisemmin kopo on koulutuksen laatuun ja sisältöön liittyvien asioiden kehittämistä. Opiskelijakunnassa koulutuspolitiikka tarkoittaa sitä, että valitut edustajat edustavat opiskelijoita erilaisissa koulutuspoliittisissa tiimeissä ja työrymissä. Niissä käsitellään esimerkiksi tutkintorakenteita, opetussuunnitelmia, ohjausprosesseja sekä erilaisia opetukseen liittyviä ohjeita, kuten tutkintosääntöä tai AHOT-ohjeita. Näissä tiimeissä ja työryhmissä opiskelijoiden edustajilla on tärkeä rooli, sillä vain opiskelijat ovat opiskeluelämän asiantuntijoita. He vievät tärkeää tietoa muille työryhmän edustajille, jotka ovat pääsääntöisesti korkeakoulun henkilökuntaa.

Sopo

Sosiaalipolitiikka eli kavereiden kesken sopo on taas opiskelijan hyvinvointiin liittyviin asioihin vaikuttamista. Muun muassa opiskelijoiden asuminen, ruokailu sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat sosiaalipoliittisia asioita. Opiskelijakunnassa se tarkoittaa esimerkiksi opiskelijaravintoloiden asiakastoimikuntien kokouksiin osallistumista ja harrastusmahdollisuuksien kehittämistä. Lisäksi sosialipolitiikassa tehdään yhteistyötä opiskeluterveydenhuollon, opinto-ohjaajien, opiskelijakuraattorin, opintopsykologin ja oppilaitospastorin kanssa sekä pyritään edistämään opiskelijahyvinvointia niin, että jokaisella opiskelijalla olisi hyvä olla opiskelujen aikana.


NYYTI RY

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Nyytin yhteisöllinen ja monipuolinen toiminta lähtee opiskelijoiden tarpeista ja elämäntilanteista. Mikään aihe ei ole liian pieni tai suuri yhteydenotolle.

Nyytin tarina rekisteröitynä yhdistyksenä alkoi Opiskelijoiden mielenterveys- ja yhteisöasumiskokeilu -projektista 1984. Siitä lähtien Nyyti on tarjonnut apua tuhansille opiskelijoille.

Nettisivuille


20160826 164947 1

Mitä kuuluu?

Opiskelijakuntaan voit olla yhteydessä aina, kun sinulla on koulutukseen, kampukseen tai vaikkapa ilmapiiriin liittyvää kerrottavaa. Kuulemme mielellämme parannusehdotuksia sekä asioita, joissa korkeakoulussamme on onnistuttu.

Ota yhteyttä!
arrow_drop_down instagram facebook-f twitter