Opiskelijakunta Kaakko

Opiskelijakunta Kaakko on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Valvomme ja edistämme kaikkien opiskelijoidemme etuja ja hyvinvointia. Teemme töitä sen eteen, että opiskeluaika on elämäsi parasta aikaa.

Mukaan toimintaan voi lähteä monellakin tapaa, esimerkiksi tuutoriksi, edustajistoon, hallitukseen ja kampusvaliokuntaan. Ota rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai oman kampuksesi toimijoihin!

"Opiskelijakunta Kaakko toimii kaikilla neljällä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksilla; Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Opiskelijakunta Kaakko aloitti virallisesti toimintansa 1.1.2017, jolloin jäseniksi voivat kuulua kaikki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on ammattikorkeakoululaissa säädellyt tehtävät: toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen."


Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry on ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema, valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SAMOK huolehtii siitä, että opiskelijoiden näkemykset saavuttavat valtionhallinnon ja muut yhteistyötahot. Kaikkiaan SAMOK edustaa 26 opiskelijakuntaa ja noin 140 000 korkeakouluopiskelijaa. SAMOKin jäsenenä opiskelijakunta Kaakko on mukana päättämässä mm. liiton toiminnan tavoitteista ja suuntaviivoista.

SAMOK tekee yhteistyötä muiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen, puoluepoliittisten tahojen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sen tärkein yhteistyötaho on opetus- ja kulttuuriministeriö, mutta yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat muun muassa Korkeakoulujen arviointineuvosto, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE, Kansaneläkelaitos ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Koko Eurooppaa koskeviin opiskelijoiden asioihin SAMOK vaikuttaa kattojärjestönsä European Students’ Unionin (ESU) sekä pohjoismais-baltialaisen yhteistyöfoorumin Nordiskt ordförandemöten (NOM) kautta.

Lisätietoa: www.samok.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)


Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita ja on siten Suomen suurin opiskelijajärjestö. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta.

OLL:n tavoite on, että opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi, ja että heillä on siihen mahdollisuus hyvien korkeakoululiikuntapalvelujen ollessa riittävällä tasolla. OLL:n missio on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja liikuntakulttuuria olemalla suomalaisen korkeakoulu- ja opiskelijaliikunnan ääni ja asiantuntija. OLL:n toiminta palvelee kaikkia eri tavalla liikkuvia opiskelijoita.
Tavoitteita edistetään niin liikuntapoliittisen vaikuttamistyön kuin kilpailu- ja etutapahtumien koordinoinnin kautta.

Lisätietoa: www.oll.fi


Miksi?

Opiskelijakunnan asema perustuu ammattikorkeakoululakiin ja opiskelijakunta on osa ammattikorkeakoulua, mutta opiskelijakunnalla on itsehallinto. Opiskelijakunta Kaakko valvoo opiskelijoiden etuja ja edustaa kaikkia Xamkin opiskelijoita koulumme päätöksenteossa.

Missä?

Opiskelijakunta Kaakko toimii kaikilla Xamkin kampuksilla: Kouvola, Kotka, Mikkeli, Savonlinna.

Miten?

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) fuusioituessa opiskelijakunnat MAMOK ja Klaani yhdistyivät Opiskelijakunta Kaakoksi.

Hallitus

Heidi Salminen Jäsenpalveluasiantuntija // Member services specialist 044 702 8543
Sauli Sarjus
Sauli Sarjus Hallituksen puheenjohtaja // Chairperson of the board, (Kouvola) 044 540 4552
20160826 164947 1

Mitä kuuluu?

Opiskelijakuntaan voit olla yhteydessä aina, kun sinulla on koulutukseen, kampukseen tai vaikkapa ilmapiiriin liittyvää kerrottavaa. Kuulemme mielellämme parannusehdotuksia sekä asioita, joissa korkeakoulussamme on onnistuttu.

Ota yhteyttä!
arrow_drop_down instagram facebook-f twitter