Vaalikuulutus edustajiston täydennysvaaleista!

4.02.2019 | Jenni Aikio

vaaliedari1Vaalikuulutus! 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston 2019 täydennysvaalit suoritetaan 13.03.2019 – 19.03.2019.

 

Ehdokasasettelu, eli aika jolloin listat voi vaaliin ilmoittaa, suoritetaan 11.02.2019 klo 12:00 – 24.02.2019 klo 23:59. 

Vaalit suoritetaan kokonaan sähköisesti. Varsinainen vaalipäivä pidetään19.03.2019 ja ennakkoäänestys 13-18.03.2019 välisenä aikana. 

 
Vaaleissa valitaan 3 uutta edustajaa opiskelijakunnan edustajistoon, sekä enintään 20 varajäsentä. 

Näissä vaaleissa vaalikelpoisia ovat kaikki Kevään 2019 opiskelijakunnan jäsenmaksun maksaneet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäsenyys tulee olla maksettu ennen ennakkoäänestyksen alkamispäivää.

Vaalilistan perustamislomake ja ehdokassitoumuslomake ovat saatavilla Opiskelijakunta Kaakon kotisivuilla ja toimistoilla ennen ehdokasasettelun alkua. Voit perustaa vaalilistan tai asettua ehdolle on myös verkossa studentin sekä opiskelijakunnan verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.
 
Vaalilistan perustamislomakkeet ja ehdokassitoumuslomakkeet tulee palauttaa tai lähettää sähköisen lomakkeen kautta ehdokasasettelun päättymiseen 24.02.2018 klo 23.59 mennessä Opiskelijakunta Kaakon toimistoille, tai sähköpostitse keskusvaalilautakunnan sihteerille lauri.tuohiniemi@opiskelijakuntakaakko.fi.  

Näissä vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki kevään 2019 opiskelijakunnan jäsenmaksun maksaneet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat. 

Vaaleista määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä sekä vaaliohjesäännössä

Vaaleissa käytettävä vaalimainonta tulee olla hyvän maun mukaista ja asiallista. Vaalimainontaan ei saa käyttää Xamkin tarjoamia sähköpostilistoja.  
 
Vaaleissa vaaliluettelo on nähtävissä ehdokasasettelun alkaessa opiskelijakunnan verkkosivuilla, sekä toimistoilla. 

Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset tulee toimittaa opiskelijakunnan pääsihteerille vaalien aikana. 

Vaaleissa jokainen äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon. Mikäli äänioikeutettu ei äänestä ennakkoon, on hän oikeutettu äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä.  
 
  

Mikkelissä 4.2.2019 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakko 

Keskusvaalilautakunta 

 
Riikka Peni,  puheenjohtaja
Katja Kuusemo
Milla Nevalainen
Elias Viljaharju
Samuli Häkkänen

Näytä lisää artikkeileita

arrow_drop_down instagram facebook-f twitter