OPISKELIJAJÄRJESTÖJEN KANNANOTTO KULTTUURIALAN TUTKINTOJEN KALLEUSKERTOIMIIN

21.11.2018 | Lauri Tuohiniemi

Useat opiskelijakunnat ja kulttuurialojen opiskelijajärjestöt esittävät medianomi- ja muotoilijatutkintojen kalleuskertoimien nostamista kerroinryhmään kaksi (2) tulevassa korkeakoulujen rahoitusmallissa.

OKM on esittänyt 24.10.2018 rahoitusmalliesityksessään “Luovuutta, dynamiikkaa ja
toimintamahdollisuuksia – ehdotus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleiksi vuodesta
2021 alkaen”, että alakohtaiset erot mm. koulutuksen laite- ja henkilöintensiivisyydessä huomioon ottavat kertoimet otettaisiin käyttöön ammattikorkeakoulututkintojen sekä yliopistojen alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen laskennassa. Esityksessä tutkinnot jaettaisiin kerroinryhmiin 1 (kerroin 1), 2 (kerroin 1,75) ja 3 (kerroin 3). Medianomi- ja muotoilijatutkinnot on sijoitettu luonnoksessa ryhmään 1.

Allekirjoittaneet
opiskelijajärjestöt tervehtivät tutkintojen erottelua kerroinryhmiin tervetulleena muutoksena, mutta pitävät medianomi- ja muotoilijatutkintojen sijoittamista ryhmään 1 hyvin ongelmallisena.

Näiden alojen opetus edellyttää kalliimpia tiloja ja vuosittaisia investointeja, jotka jo itsessään nostavat
koulutuksen kustannustasoa huomattavasti. Koulutuksessa edellytetään myös sellaisia tukitoimintoja,
valvontaa ja työturvallisuuden varmistamista, joita ei ole tarjolla korkeakoulun yleisessä
palveluvalikoimassa ja vaativat näin lisäresursseja.

Opetus ja oppiminen perustuvat vahvasti laitteistojen, eri materiaalien sekä erikoisohjelmistojen ja -lisenssien käyttöön. Ne edellyttävät myös jatkuvaa teknistä ylläpitoa ja henkilöstöresursseja.
Myös opetuksen ryhmäkoot ovat näillä aloilla yleensä pieniä ja vaativat paljon opetusresurssia ja
henkilökohtaisempaa ohjausta.

Nämä todelliset kustannukset tulisi huomioida kalleuskertoimissa ja tutkinnot tulisi nostaa kerroinryhmään kaksi (2).

Valtteri Markula
Hallituksen puheenjohtaja
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

Liisa Hyytiäinen
Hallituksen puheenjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Daniel Tallberg
Styrelseordförande
Arcada studerandekår

Eeva Vissel
Hallituksen puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Ella Joukkola
Hallituksen puheenjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Roope Paasonen
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Anna Palmén
Hallituksen puheenjohtaja
Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys ry

Max Kivivuori
Hallituksen puheenjohtaja
Arcadan mediaopiskelijoiden yhdistys Commedia rf

Nea-Maria Törmänen
Hallituksen puheenjohtaja
Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry

Lisätiedot

Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
Metropolia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
045 2670828
Näytä lisää artikkeileita

arrow_drop_down instagram facebook-f twitter